LICEUL

TEHNOLOGIC

FELDRU


0263 374 315
gsfeldru@yahoo.com
Loc. Feldru, Str. Principală, Nr. 939,
Cod 427080, Jud. Bistriţa-Năsăud.
Cod Fiscal: 13615199

       PERSONAL UNITATE ŞCOLARĂ 2018-2019

DIRECŢIUNEA

SBÎRCIU CĂLIN - director
BOAR CLAUDIA-NARCISA - director adjunct
COSTÎNAŞ OCTAVIA-OLIVIA - coordonator de proiecte şi programe educative

PERSONAL DIDACTIC
Catedra de limba şi literatura română

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Costînaş Octavia-Olivia Limba română - limba franceză II
2 Marincuş Bodiu-Maria Limba şi literatura română debutant
3 Moscalu Mariana-Virginia Limba şi literatura română definitivat
4 Nechiti Gabriel Limba română - religie I
5 Suia Adela - Simona Limba şi literatura română I

 
Catedra de limbi moderne

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Burduhos Cristina Limba şi literatura engleză I
2 Căluş Fraguţa-Geogeta Limba şi literatura engleză definitivat
3 Nechiti Ioana Limba şi literatura franceză II
4 Portiuş Claudia-Lenuţa Limba şi literatura engleză II
5 Sălvan Lenuţa Limba şi literatura engleză - franceză II

 
Catedra de matematică

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Axinie Emil Matematică I
2 Pop Măriuca Matematică I
3 Urs Daniela Matematică definitivat
4 Varvari Varvara Matematică I

 
Catedra de fizică-informatică

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Cîtiul Dumitru Fizică I
2 Terşanski Gabriel-Ioan Fizică I
3 Mihon Adriana Informatică definitivat

 
Catedra de biologie-chimie

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Paneş Maria Biologie I
2 Gros Nazarica Chimie I
3 Zăpârţan Victoria-Dana Chimie I

 
Catedra de socio-umane

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Costânaşiu Narcisa-Liliana Religie ortodoxă - Limba franceză I
2 Oltean Claudiu Religie greco-catolică debutant
3 Fetti Matei-Liviu Istorie I
4 Leonte Margareta-Aurelia Istorie definitivat
5 Gavriloaie Iacob Geografie I
6 Sbîrciu Călin Istorie-geografie I

 
Catedra de arte-sport

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Bodiu Mircea-Sorin Educaţie fizică şi sport II
2 Morari Maria Educaţie fizică şi sport I
3 Sohorca Emil Educaţie fizică şi sport I
4 Zăgrean Viorel-Leontin Educaţie fizică şi sport I
5 Bălan Valeria Educaţie plastică I
6 Scridon Leon-Adrian Educaţie muzicală II

 
Catedra învăţători

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Avram Andreea-Ancuţa Învăţătoare debutant
2 Berar Andreia Profesor învăţământ primar definitivat
3 Beşuţiu Nicoleta-Mihaela Învăţătoare definitivat
4 Bindea Ana-Maria Profesor învăţământ primar I
5 Boar Claudia-Narcisa Profesor învăţământ primar I
6 Buhai Domnica Profesor învăţământ primar I
7 Gavrilă Ana Profesor învăţământ primar I
8 Gavriloaie Elena-Victoria Profesor învăţământ primar I
9 Girigan Nastasia Profesor învăţământ primar I
10 Lipan Mădălina Profesor învăţământ primar I
11 Petri Rodica-Veturia Profesor învăţământ primar I
12 Pintican Victoria Învăţătoare I
13 Someşan Adriana-Oana Profesor învăţământ primar definitivat
14 Vârtic Ioan Profesor învăţământ primar I
15 Vârtic Mariana Profesor învăţământ primar I

 
Catedra educatoare

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Andronesi Nazarica Profesor învăţământ preşcolar I
2 Balasz Ersebet Educatoare I
3 Oltean Ioana-Todosia Institutor definitivat
4 Nechiti Sanda Profesor învăţământ preşcolar I
5 Niculai Denisa-Maria Profesor învăţământ preşcolar II
6 Pop Georgeta Profesor învăţământ preşcolar
7 Răzvanţă Victoria Profesor învăţământ preşcolar II
8 Seserman Simona Profesor învăţământ preşcolar II
9 Ţolan Viruca Profesor învăţământ preşcolar I

 
Catedra tehnică

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Cantor Mircea Radu Profesor I
2 Ciunterei Madalina Profesor I
3 Epure George Marius Profesor II
4 Iloie Viorica Profesor I
5 Nechiti Toader Profesor I
6 Pinca Elena Profesor I
7 Roş Aleodor Profesor II
8 Svinţiu Vasile Profesor I
9 Beşut Aurel Maistru-instructor definitivat
10 Pauci Emil Maistru-instructor debutant
11 Scridon Artene Maistru-instructor I
12 Vîju Lucia Maistru-instructor I

 
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea
1 Pop Lucian Secretar şef
2 Neamţi Mina Administrator financiar
3 Truţiu Ioan Administrator patrimoniu

 
PERSONAL NEDIDACTIC

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea
1 Axinie Octavian Muncitor întreţinere
2 Ciurcău Ioan Îngrijitor şcoală
3 Corcode Măriuca Îngrijitor şcoală
4 Dumitru Sabin Îngrijitor şcoală
5 Dumitru Todosia Îngrijitor şcoală
6 Gălan Mina Îngrijitor şcoală
7 Ileni Ioana Îngrijitor şcoală
8 Iloaie Petru Îngrijitor şcoală
9 Neamţi Ştefan Îngrijitor şcoală
10 Sîngeorzan Ana Îngrijitor şcoală
11 Tomi Marcela Îngrijitor şcoală

 

       COMISIILE METODICE CARE FUNCŢIONEAZĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU
       Anul şcolar: 2018-2019

 1. Comisia de mobilitate
 2. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei
 3. Comisia pentru programe şi proiecte educative
 4. Comisia pentru comunicare şi promovare a imaginii şcolii
 5. Comisia de etică
 6. Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă
 7. Comisia pentru organizarea concursurilor şcolare şi a competiţiilor sportive
 8. Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, monitorizarea frecvenţei şi notarea ritmică a elevilor
 9. Comisia paritară
 10. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă
 11. Comisia de monitorizare a Programului naţional de protecţie socială, "Bursa profesională"
 12. Comisia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului Naţional de Protecţie Socială "Bani de liceu"
 13. Comisia de achiziţii a valorilor materiale
 14. Comisia de acordare a burselor şcolare
 15. Comisia de monitorizare
 16. Comisia de acordare a rechizitelor şcolare pentru elevi
 17. Comisia de elaborare a schemelor orare
 18. Comisia de întocmire a Regulamentului de ordine interioară
 19. Comisia de organizare şi desfăşurare a examenelor de diferenţă
 20. Comisia pentru CURRICULUM
 21. Comisia pentru Implementarea Sistemului Informatic Integrat (SIIIR)
 22. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC)

LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU © NEOHAN CONSULT www.neohan.ro Toate drepturile rezervate.