LICEUL

TEHNOLOGIC

FELDRU


Adresa Facebook
E-mail: gsfeldru@yahoo.com
Telefon: 0263 374 315
Loc. Feldru, Str. Vasile Naşcu,
Nr. 143, Cod 427080,
Jud. Bistriţa-Năsăud.
Cod Fiscal: 13615199

       PERSONAL UNITATE ŞCOLARĂ 2021-2022

DIRECŢIUNEA

SBÎRCIU CĂLIN - director
NECHITI IOANA - director adjunct
COSTÎNAŞ OCTAVIA-OLIVIA - coordonator de proiecte şi programe educative

PERSONAL DIDACTIC
Catedra de limba şi literatura română

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Costînaş Octavia-Olivia Limba română - limba franceză I
2 Istrate-Ordace Corina-Ionela Limba şi literatura română I
3 Moscalu Mariana-Virginia Limba şi literatura română II
4 Suia Adela-Simona Limba şi literatura română I

 
Catedra de limbi moderne

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Pavelea Cristina Limba şi literatura engleză I
2 Căluş Frăguţa Limba şi literatura engleză definitivat
3 Nechiti Ioana Limba şi literatura franceză I
4 Portiuş Claudia-Lenuţa Limba şi literatura engleză I
5 Sălvan Lenuţa Limba şi literatura engleză - franceză I
6 Ursa Ioana Limba şi literatura franceză I

 
Catedra de matematică

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Axinie Emil Matematică I
2 Hîruţa Veronica-Oana Matematică II
3 Pop Măriuca Matematică I
4 Varvari Varvara Matematică I

 
Catedra de fizică-informatică

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Cîtiul Dumitru Fizică I
2 Terşanski Gabriel-Ioan Fizică I
3 Sîngeorzan Ioan Informatică debutant

 
Catedra de biologie-chimie

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Paneş Maria Biologie I
2 Gros Nazarica Chimie I

 
Catedra de socio-umane

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Costânaşiu Narcisa-Liliana Religie ortodoxă - Limba franceză I
2 Moldovan Mărioara Religie penticostală II
3 Fetti Matei-Liviu Istorie I
4 Leonte Margareta-Aurelia Istorie II
5 Gavriloaie Iacob Geografie I
6 Sbîrciu Călin Istorie-geografie I

 
Catedra de arte-sport

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Bodiu Mircea-Sorin Educaţie fizică şi sport I
2 Folfă Alexandra Educaţie fizică şi sport definitivat
3 Morari Maria Educaţie fizică şi sport I
4 Zăgrean Viorel-Leontin Educaţie fizică şi sport I
5 Bălan Valeria Educaţie plastică I
6 Scridon Leon-Adrian Educaţie muzicală I

 
Catedra învăţători

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Boar Claudia-Narcisa Profesor învăţământ primar I
2 Borzaşi Ştefania Profesor învăţământ primar I
3 Buhai Alexandra Profesor învăţământ primar I
4 Buhai Domnica Profesor învăţământ primar I
5 Cerghizan Monica Profesor învăţământ primar definitivat
6 Gavrilă Ana Profesor învăţământ primar I
7 Gavriloaie Elena-Victoria Profesor învăţământ primar I
8 Girigan Nastasia Profesor învăţământ primar I
9 Lipan Mădălina Profesor învăţământ primar I
10 Persecă Ioana Profesor învăţământ primar definitivat
11 Petri Rodica-Veturia Profesor învăţământ primar I
12 Precup Ana-Maria Profesor învăţământ primar I
13 Cătuna Lucreţia-Linuca Profesor învăţământ primar definitivat
14 Silaş Alexandra-Mariana Profesor învăţământ primar definitivat
15 Moisil Valerica-Emanuela Profesor învăţământ primar debutant

 
Catedra educatoare

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Andreica Adina-Ancuţa Profesor învăţământ preşcolar II
2 Andronesi Nazarica Profesor învăţământ preşcolar I
3 Oltean Ioana-Todosia Profesor învăţământ preşcolar II
4 Pui Lucreţia Profesor învăţământ preşcolar definitivat
5 Pop Georgeta Profesor învăţământ preşcolar I
6 Bote Maria Profesor învăţământ preşcolar debutant
7 Răzvanţă Victoria Profesor învăţământ preşcolar II
8 Seserman Simona Profesor învăţământ preşcolar I
9 Ţolan Viruca Educatoare I
10 Niculai Denisia Profesor învăţământ preşcolar I

 
Catedra tehnică

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic
1 Cantor Mircea Radu Profesor I
2 Epure George Marius Profesor I
3 Nechiti Toader Profesor I
5 Roş Aleodor Profesor I
6 Svinţiu Vasile Profesor I
7 Petraşcu Iacov Profesor definitivat
8 Pauci Emil Maistru-instructor definitivat
9 Sîngeoezan Vasile Maistru debutant
10 Scridon Artene Maistru-instructor I

 
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea
1 Pop Lucian Secretar şef
2 Bota Veronica - Daniela Secretar
3 Neamţi Mina Administrator financiar
4 Truţiu Ioan Administrator patrimoniu

 
PERSONAL NEDIDACTIC

Nr. crt Numele şi prenumele Specializarea
1 Axinie Octavian Muncitor întreţinere
2 Ciurcău Ioan Îngrijitor şcoală
3 Corcode Măriuca Îngrijitor şcoală
4 Beşuţ Aurel Îngrijitor şcoală
5 Dumitru Todosia Îngrijitor şcoală
6 Gălan Mina Îngrijitor şcoală
7 Girigan Victoria Îngrijitor şcoală
8 Neamţi Ştefan Îngrijitor şcoală
9 Sîngeorzan Ana Îngrijitor şcoală
10 Timoc Olimpia Îngrijitor şcoală
11 Tomi Marcela Îngrijitor şcoală

 

       COMISIILE METODICE CARE FUNCŢIONEAZĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU
       Anul şcolar: 2022-2023

 1. Comisia de mobilitate
 2. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei
 3. Comisia pentru programe şi proiecte educative
 4. Comisia pentru comunicare şi promovare a imaginii şcolii
 5. Comisia de etică
 6. Comisia de mentorat didactic
 7. Comisia pentru organizarea concursurilor şcolare şi a competiţiilor sportive
 8. Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, monitorizarea frecvenţei şi notarea ritmică a elevilor
 9. Comisia paritară
 10. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă
 11. Comisia de monitorizare a Programului naţional de protecţie socială, "Bursa profesională"
 12. Comisia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului Naţional de Protecţie Socială "Bani de liceu"
 13. Comisia de achiziţii a valorilor materiale
 14. Comisia de acordare a burselor şcolare
 15. Comisia de monitorizare
 16. Comisia de acordare a rechizitelor şcolare pentru elevi
 17. Comisia de elaborare a schemelor orare
 18. Comisia de întocmire a Regulamentului de ordine interioară
 19. Comisia de organizare şi desfăşurare a examenelor de diferenţă
 20. Comisia pentru CURRICULUM
 21. Comisia pentru Implementarea Sistemului Informatic Integrat (SIIIR)
 22. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC)

LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU © NEOHAN CONSULT www.neohan.ro Toate drepturile rezervate.